Vienetinė autorinė lėlė „Sapnų gaudyklė“ – pirk tiesiai iš dailininkės dirbtuvės.